Telefon do przychodni » 76 85 66 222

Zwierzę jako istota żyjąca zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
- roz. I Art. 1 punkt 1 - Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997 r.          
 Kliknij i sprawdź status certyfikatu

Dr n. wet. Małgorzata Legień-Urbańska (współpraca)

Dr n. wet. Małgorzata Legień studia weterynaryjne ukończyła w 2009 r .na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, następnie odbyła staże w Klinice Chorób Wewnętrznych oraz w Katedrze i Klinice Chirurgii, tam też rozpoczęła 4 letnie studia doktoranckie. Tytuł Doktora Nauk Weterynaryjnych uzyskała 18.11.2014 r. W Katedrze i Klinice Chirurgii UP we Wrocławiu pracowała jako chirurg-anestezjolog, przeprowadzał znieczulenia inhalacyjne, infuzyjne, znieczulenia miejscowe m.in.: epiduralne i podpajęczynówkowe a także zajmowała się intensywną terapią pacjentów w stanach nagłych zagrażających życiu. Podczas studiów doktoranckich prowadziła także zajęcia dydaktyczne z zakresu chirurgii i anestezjologii dla studentów wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Pani dr Małgorzata Legień jest autorką wielu publikacji z zakresu chirurgii i anestezjologii weterynaryjnej, część z jej dorobku naukowego została przedstawiona poniżej. Obecne swoją wiedzę z zakresu Diagnostyki Obrazowej, badań radiologicznych, ultrasonograficznych i najnowszych technik obrazowania (CT, MRI) pogłębia odbywając studia na Specjalizacji Radiologicznej na UP we Wrocławiu.

 

Publikacje:

„Sposoby zapobiegania zrostom pooperacyjnym”. M. Legień, K. Ratajczak. Medycyna Weterynaryjna 2011, 67(10), 678-682.

„Syndrom Vogt – Koyanagi - Harada u ludzi i syndrom skórno-naczyniówkowy u psów”. Weterynaria w Praktyce 2011, 3, 53-55.

„Odma opłucnowa u psów i kotów”. M. Kiełbowicz, J. Paczuska, M. Legień, A. Kowalczyk. Weterynaria w Praktyce 2011, 5, 16-22.

„Chirurgia żołądka i jelit cienkich u psów i kotów – najczęściej wykonywane zabiegi i powikłania pooperacyjne”. M. Legień, K. Ratajczak. Młodzi Naukowcy dla Polskiej Nauki. Część 2 – Nauki przyrodnicze. Creativetime, Kraków 2011, 127-132.

„Zabieg owariohisterektomii u psów i kotów, techniki chirurgiczne i powikłania pooperacyjne”. M. Legień, K. Ratajczak. Nowe trendy w naukach przyrodniczych. Tom II. Creativetime, Kraków 2011, 106-111.

„Chirurgiczna rekonstrukcja ubytków podniebienia”. J. Bieżyński, J. Nicpoń. M. Legień. Magazyn Weterynaryjny 2012, vol 21, nr 179, 356-362.

„Metody zakładania opatrunków i najczęściej wykorzystywane materiały u psów i kotów”. M. Legień, K. Ratajczak, P. Prządka. Magazyn weterynaryjny 2013, 10, vol 22, nr 197, 1009-1015.

„Postępowanie anestezjologiczne uwzględniające wymogi zabiegów ortopedycznych”.

P. Skrzypczak, M. Legień. Magazyn Weterynaryjny 2013, 10, vol 22, nr 197, 989-997.

kontakt

ul. Wrocławska 172b

Legnica 59-220

tel. 76 85 66 222

lecznica@lecznicalegnica.pl 

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 9:00-19:00

sobota 9:00-13:00

niedziela 9:00-11:00

 

Aktualności