Telefon do przychodni » 76 85 66 222

Zwierzę jako istota żyjąca zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
- roz. I Art. 1 punkt 1 - Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997 r.          
 

 

Badanie kardiologiczne rozpoczyna się od dokładnego badania klinicznego i wywiadu. Już na podstawie tak uzyskanych informacji można podejrzewać występowanie pewnych chorób układu krążenia, które można potwierdzić dalszymi badaniami.

Echo serca (USG serca) – badanie pozwala na obrazowanie serca. Pozwala ocenić grubość ścian serca, wielkość jamy serca (przedsionków i komór), strukturę mięśnia sercowego, budowę zastawek oraz ocenę dużych naczyń tj. aorty i tętnicy płucnej. Podczas tego badania dokonuje się pomiarów struktur serca, które pozwalają określić stopień kurczliwości serca tzw. frakcję skracania.

Badanie Dopplerowskie – służy do pomiarów ciśnień wewnątrzsercowych i prędkości przepływu krwi w sercu i naczyniach krwionośnych. Badanie to jest rozstrzygające w przypadkach niedomykalności zastawek lub w zwężeniu ujść dużych naczyń krwionośnych.

RTG klatki piersiowej – pozwala ocenić kształt serca, jego wielkość, ułożenie w klatce piersiowej. Dodatkowo ocenia się wielkość i przebieg dużych naczyń krwionośnych, oskrzeli, tchawicy, tkanki płucnej i węzłów chłonnych śródpiersiowych. Do pełnej oceny kształtu i wielkości serca wskazane jest wykonanie zdjęć Rtg klatki piersiowej w dwóch rzutach: bocznym i brzuszno-grzbietowym lub grzbietowo-brzusznym.

Badanie elektrokardiologiczne (EKG) – jest to graficzny zapis czynności elektrycznej pracy serca. Na podstawie zapisu EKG określamy przede wszystkim rytm serca, częstość skurczów komór i przedsionków, ewentualne dodatkowe patologiczne skurcze komór lub deficyty skurczów komór. Pośrednio możemy określić powiększenie mięśnia sercowego, zaburzenia elektrolitowe w organizmie, które towarzyszą innym chorobom (np. chorobom metabolicznym, niewydolności nerek i wątroby, niedoczynności i nadczynności tarczycy itp.)

Żadnego z tych badań nie można zastąpić drugim. Są to niezależne od siebie badania, a każde z nich dostarcza innych danych, które po zestawieniu składają się na obraz choroby. Pozwalają postawić pełną diagnozę i wdrożyć odpowiednie leczenie.

 

Diagnostyka ultrasonograficzna

Ultrasonografia to jedna ze współczesnych, bezinwazyjnych metod diagnostycznych wykorzystywanych w naszej przychodni. Jest to bezpieczny, całkowicie bezbolesny sposób badania narządów jamy brzusznej czy klatki piersiowej (echo serca).

Zastosowanie Ultrasonografii 

USG wykorzystujemy najczęściej do badań narządów ważnych dla życia jak serce, wątroba, nerki, śledziona, pęcherz moczowy, układ rozrodczy, aby potwierdzić bądź wykluczyć wcześniej postawiona hipotezę, co do przyczyn dolegliwości badanego przez nas zwierzęcia.

WĄTROBA

Aby zobrazować ten narząd badane zwierzę układa się na grzbiecie, boku albo mostku uciskając delikatnie głowicą w kierunku mostka. Dużym utrudnieniem dla lekarza jest gaz zawarty w żołądku dlatego dobrze jest napoić psa lub kota wodą bezpośrednio przed badaniem, pamiętając aby był jednocześnie na czczo.

W takim ułożeniu możemy także zbadać układ żółciowy a zwłaszcza pęcherzyk żółciowy, który widzimy jako owalny czy okrągły twór niedający echa.

ŚLEDZIONA

Ułożenie pacjenta jest podobne, ale obraz tego narządu możemy uzyskać poprzez przyłożenie sondy z lewej strony ciała zwierzęcia. Ocenie podlegają wielkość i wygląd miąższu. Struktura tego organu w obrazie zbliżona jest do wątroby a więc powinna być jednorodna, czyli homoechogenna. Wśród najczęściej diagnozowanych schorzeń tego narządu są nowotwory czy skręty.

NERKI 

Nerka lewa jest łatwiejsza do odnalezienia, natomiast prawa bywa czasem trudna do uchwycenia, co wynika z jej lokalizacji. W czasie badania nerek lekarz musi zwrócić uwagę na dwie jej części –korę, czyli warstwę zewnętrzną i rdzeń, czyli część środkową. Na podstawie ich wyglądu i stosunku względem siebie lekarz może często rozpoznać chorobę i określić stopień jej zaawansowania. Tu także zwraca się uwagę na wielkość narządu i wygląd poszczególnych jego części.

Wśród schorzeń nerek diagnozowanych metodą ultrasonografii możemy wymienić m.in. nowotwory, wodonercze, brak nerki, torbielowatość.

PĘCHERZ MOCZOWY

Aby go ocenić badane zwierzę musi mieć wypełniony pęcherz. Obraz narządu jest osiągany w tylnej części jamy brzusznej i jest widoczny jako struktura bezechowa tzw. aechogenna.

USG pęcherza moczowego wykonuje się celem wykluczenia czy potwierdzenia np. kamicy, stanów zapalnych czy drożności cewki moczowej

MACICA

Prawidłowa jest słabo widoczna w obrazie USG. Znajduje się ją przykładając głowicę między okrężnicę a pęcherz moczowy, dlatego ważne jest aby suczka czy kotka miała wypełniony pęcherz. Wielkość macicy zależna jest od ilości przebytych porodów czy stanu fizjologicznego jak ciąża czy chorobowego jak np. ropomacicze.

GRUCZOŁ KROKOWY – PROSTATA

Tu podobnie jak w przypadku badania macicy za pomącą ultrasonografu szczególnie ważny jest wypełniony pęcherz moczowy ze względu na lokalizację prostaty. Jej wielkość to sprawa indywidualna, zależna od wieku, stanu chorobowego czy kastracji psa.

W czasie oceny lekarz zwraca uwagę na jednorodność obu płatów i ich symetrię. Badanie profilaktyczne tego organu ma szczególne znaczenie u piesków starszych. U nich najczęstszym problemem są torbiele, cysty gruczołu krokowego.

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA USG

Każdy właściciel zwierzęcia,  którego lekarz wskazał konieczność wykonania badania ultosonagraficznego powinien odpowiednio przygotować swojego pupila.

Należy pamiętać aby przed badaniem nasz pies czy kot był na czczo. Jest to bardzo ważne,  ponieważ gaz, który wytwarza się w  przewodzie pokarmowym w czasie trawienia znacznie utrudnia obrazowanie wielu narządów. Ponadto zwierzę powinno mieć wypełniony pęcherz moczowy co pozwoli na ocenę nie tylko samego narządu ale też macicy czy prostaty dla której pęcherz stanowi okno akustyczne.

W gabinecie natomiast lekarz przed badaniem musi wygolić skórę na brzuchu zwierzęcia, ponieważ włosy stanowią barierę dla fali dźwiękowej. Następnie nakłada specjalny żel, który usuwa powietrze miedzy głowicą a powierzchnią skóry.

Jeśli zwierzę bardzo się denerwuje i jest niespokojne czasem zaleca się jego premedykację, czyli znieczulenie, aby zapewnić komfort badającemu i badanemu pupilowi. W ten sposób przygotowane zwierzę, odpowiednio ułożone, jest gotowe do badania ultrasonograficznego, co pozwala na przeprowadzenie diagnostyki i postawienie trafnego rozpoznania.

 

 

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 9:00-19:00

sobota 9:00-13:00

niedziela 9:00-11:00

 

kontakt

ul. Wrocławska 172b

Legnica 59-220

tel. 76 85 66 222

lecznica@lecznicalegnica.pl 

 

Aktualności